VOLTA XL

Energie bundelen rond de Voltahallen in Elsene

Een samenwerkingvan 11 medekopers, opgericht in februari, heeft in juni de verkoop van de veelbelovende site aan de Volta-straat, achter het kerkhof van Elsene, in de wacht gesleept !

Kort verhaal...

Eind januari 2021 werd een uitzonderlijke site, de voormalige elektriciteitscentrale en drukkerij in de Voltastraat achter het kerkhof van Elsene, te midden van een lockdown geveild. Vervolgens hebben wij een groep stichters gevormd om dit project uit te voeren, dat een cohousing en een professioneel universum van actoren uit de verenigings-, onderwijs-, culturele, sport- en ondernemingssector zal samenbrengen.

Op 28 juni 2021 verwierf een groep van vijf professionele entiteiten en zes huishoudens het terrein en gaf geboorte aan de VOLTA XL Foundation!

We willen nu uitbreiden en het avontuur delen met andere bewoners en professionals:

  • Een intergenerationeel en multicultureel project dat de wereld weerspiegelt die wij voor morgen willen creëren;
  • Een project waar professionals en bewoners samenleven om een ecosysteem te creëren in een geest van delen en gezelligheid;
  • Een project dat voldoet aan de milieu-uitdagingen, zowel wat de bouw als wat de groene ruimten betreft.

Ben je geïnteresseerd in het project en bereid om het avontuur met ons te delen? Meer info hieronder ("Hoe meedoen aan het project").

HET PROJECT

Het renovatieproject van de mede-eigenaars heeft tot doel in de stad een dorp tot stand te brengen door ruimtes en voorzieningen te delen, ecologie en stad, erfgoed en hedendaagse architectuur, huisvesting en professionele, educatieve en culturele activiteiten te vermengen. Creativiteit, vreugde, solidariteit en respect voor mens en milieu vormen de kern van het project.

DE MOGELIJKE RUIMTES

Het terrein zal worden ontworpen als een park dat gegroepeerde woningen, twee prachtige bakstenen hallen in eclectische stijl en een voormalige drukkerij met elkaar verbindt.

Voor de twee gebouwen aan de straatkant, die volledig zullen worden gerenoveerd volgens hoge milieuprestatienormen, zoeken wij toekomstige bewoners voor een cohousing van +/- 30 woningen, van 1 tot 4 slaapkamers, met een groot terras. De bewoners zullen 550 m2 gemeenschappelijke leefruimte delen met uitzicht op het park en een productief dakterras. De woningen bieden uitzicht over het hele zuidoosten van Brussel, tot aan het bladerdak van het Zoniënwoud...

Geraamde begroting voor de huisvesting: tussen 3.800 € en 4.600 € / m2 (voor de aankoop van privé en gezamenlijke ruimtes + volledige renovatie + cOarchi ondersteuning - exclusief ongeveer 15% kosten).

Voor de grote centrale hal (3.000 m2 op 3 niveaus) zijn we op zoek naar ondernemers, ambachtslieden, verenigingen, scheppers, mede-ontwerpers van de stad en de wereld van morgen, die we vandaag zo hard nodig hebben. We zullen er coworkingkantoren vestigen, maar ook ateliers, een restaurant, een fab-lab, polyvalente zalen en andere faciliteiten die we zullen delen met de buurt, de culturele wereld en verenigingen. cOarchi zal zijn nieuwe lokalen in dit gebouw vestigen.

In deze zaal zijn reeds aanwezig: Les Guides Catholiques de Belgique, Dinédit, Twyce Architects en cOarchi.

Geraamde begroting: tussen 2.700 € en 3.400 € / m2 (voor aankoop + volledige renovatie + cOarchi ondersteuning - exclusief kosten van ongeveer 15% / aftrekbaar).

De kleine zaal aan de achterzijde is reeds voltooid (1.050 m2 en 80 parkeerplaatsen), met houders van culturele, educatieve en sportprojecten.

Om de oude drukkerij in gebruik te nemen, zijn wij op zoek naar projectleiders die een band tussen de generaties kunnen creëren.

De band tussen al deze mannen en vrouwen zal hun energie zijn om de stad van morgen te leven, te ondernemen, te verwezenlijken en te dynamiseren!

PARTNERS

Wij willen samenwerken met de gemeente Elsene, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle andere organisaties die zich in staat en bereid voelen om ons te begeleiden in dit project en in wat het inhoudt.

Wij wensen in ons konvooi elke persoon, onderneming of organisatie op te nemen die gelooft in deze visie van samenwerking, wederkerigheid, harmonie, creativiteit en verandering.

Wij handelen met transparantie, professionalisme en efficiëntie. Wij willen en moeten samenwerken met alle actoren van het project en staan dus open voor elk aanbod van competenties ten dienste van dit project en deze visie op de wereld (competenties op het gebied van participatieve financiering, onroerend goed, recht, stedenbouw, netwerken...).

GEOGRAFISCHE LOCATIE

Uitzonderlijke ligging in de levendige wijk van het kerkhof van Elsene, naast de tuinstad Volta, gebouwd rond 1925, en vlak bij het sportcentrum van Elsene.

Optimale bereikbaarheid met het openbaar vervoer (buslijnen 71 en 95, station van Etterbeek) en met de auto (op 5 minuten van de ring en de E411).

Adres: rue Volta 6-12, 1050 Elsene

PROJECTPLANNING

  • Begin 2022: afronding van het architectuurproject, indiening van de bouwvergunning
  • Eind 2024: einde van de werken, bewoners nemen hun intrek

DE COARCHI UITDAGING - Wie zijn wij?

De uitdaging was groot... We wisten dat het mogelijk was en we slaagden: het bod van het samenwerkingsverband van 11 mede-kopers haalde de verkoop binnen. 

cOarchi is een team van uiteenlopende vaardigheden, talenten, persoonlijkheden en energieën dat wil werken aan ruimtelijkeordeningsprojecten die zinvol zijn voor elk van zijn medewerkers en schoonheid en een inspirerende bebouwde en onbebouwde omgeving in de wereld wil brengen voor een transformatie van de wereld naar meer harmonie tussen mensen onderling en met de natuur.

Wat doen we?

cOarchi ontwerpt en begeleidt stads- of peri-urbane renovatieprojecten die tot doel hebben kwalitatieve huisvesting te creëren in samenhang met andere bestaande of toekomstige vitale functies om zo bij te dragen tot een duurzame maatschappelijke transformatie.

HOE MEEDOEN AAN HET PROJECT?

Ziet u zichzelf, na dit alles gelezen te hebben, in dit project en voelt u een onbedwingbare drang om eraan mee te doen? Om het aan te durven een echt collectief avontuur aan te gaan, te leren, te investeren, zich in te zetten, uit te dagen en te genieten?

Dan bent u hier aan het juiste adres, en hier is alle informatie die u nodig hebt over het proces.

In de eerste plaats wil wij u erop wijzen dat wij een groep zijn van gezinnen en professionals uit verschillende sectoren. Wij zoeken - met verlangen en inzet - naar onze toekomstige buren in een collectief en coöperatief project. Velen van u nemen contact met ons op en stellen ons vele vragen. Om een efficiënt, aangenaam, vlot EN gelijkmatig proces voor u en voor ons te garanderen, hebben wij het volgende proces ontworpen, waarvan wij u vragen het zoveel mogelijk te respecteren, zonder de aanvragen te vermenigvuldigen.

1. Op deze website kunt u alles over het project te weten komen. Denk al na over je behoeften en input.

2. Vul de vragenlijst in vóór 25 oktober:

NB: Als u de vragenlijsten al eerder hebt beantwoord, wordt uw sollicitatie in aanmerking genomen en werd u al uitgenodigd voor de volgende stap.

3. Na het invullen van de vragenlijst wordt u uitgenodigd om u in te schrijven voor de infosessies/bezoeken ter plaatse, die in oktober zullen plaatsvinden. 

4. Indien u na het bezoek bevestigt dat u belangstelling hebt om verder te gaan, wordt u uitgenodigd voor ontmoetingsinterviews per videoconferentie met mensen van het collectief tussen 1 en 30 november.

5. Als u nog steeds bevestigt dat u wilt doorgaan, wordt u uitgenodigd voor een speciale weekendbijeenkomst met het project en het collectief ter plaatse begin december.

6. Als u daarna nog steeds uw wens om door te gaan bevestigt, ontvangt u medio december het voorstel van de plannen om de beschikbare plaatsen te kennen die overeenkomen met uw verzoeken.

7. U hebt dan de vakantie om te beslissen of u het VOLTA XL-project al dan niet onder de kerstboom wilt leggen en om uw deelname aan het project in de eerste week van januari 2022 te bevestigen.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten en tot ziens!