COARCHI biedt een volledige service voor de creatie en ondersteuning van collectieve en participatieve woonprojecten met een hoge menselijke en architecturale waarde.

Christophe De Nys en Michel Toussaint, beiden architect en burgerlijk ingenieur, stelden vast dat mensen een andere, humanere manier van leven beginnen zoeken, in harmonie met het milieu, die de mogelijkheid biedt om opmerkelijke plekken in de stad en haar omgeving aan te pakken of te herbestemmen.

Ze waren zich bewust van de moeilijkheid en de traagheid van het traditionele proces voor groepshuisvesting en wilden een volledige ondersteuning bieden aan toekomstige medebewoners, zodat ze hetzelfde tijdsbestek konden halen als bij de bouw van een traditionele eengezinswoning.

“Wat als gegroepeerde woningen vanzelfsprekend waren?”

Dat is de ambitie van cOarchi, sinds de officiële oprichting in 2017, hand in hand met het bureau TWYCE Architects, dat in de afgelopen tien jaar heeft meegewerkt aan de creatie van diverse groepswoningprojecten.

Hoe willen we met cOarchi gegroepeerde woningen vergemakkelijken ?

Vanuit uitzonderlijke locaties; geselecteerd op basis van hun architecturale kwaliteit en hun geschiktheid voor een collectief project, brengt cOarchi kandidaat-medebewoners met elkaar in contact.

Op basis van een gedetailleerde analyse van hun verwachtingen en middelen, en met de kracht van collectieve intelligentie, stimuleren we de vorming van sterke, duurzame en geïnspireerde banden ... om een groep te vormen die klaar is voor de collectieve aankoop en hun toekomstige gemeenschappelijke leven.

We blijven hen begeleiden tot aan hun intrek in de woning en vergemakkelijken de collectieve beslissingen, de ontwikkeling van vaardigheden en instrumenten die nodig zijn om samen te leven, zoals gedeeld bestuur (sociocratie), geweldloze communicatie ... dit alles door te zorgen voor permanente co-creatie en steeds een evenwicht te bewaren tussen zelfredzaamheid en uitwisseling.

Deze dienst elimineert de vastgoedmakelaar als tussenpersoon en zijn winstmarge en verloopt volgens een heel andere geest dan de promotie.

Het proces is gebaseerd op het principe van “co-architectuur”, een participatieve architectuur, zowel in haar creatieve proces (deelnemen aan de ontwikkeling van de leefruimte) als in haar doel: leven op een plek die het samenkomen en het delen van bepaalde middelen (tuin, groentetuin, gemeenschappelijke ruimte, wasplaats, bibliotheek, enz.) bevordert.

De globale steun die COARCHI biedt, omvat individuele hulp aan gezinnen bij het formuleren van hun behoeften en beschikbare middelen, groepsvorming, organisatie en vergemakkelijken van collectieve intelligentievergaderingen, opleiding in gedeeld bestuur, bemiddeling van individuele en collectieve belangen, vastlegging van gemeenschappelijke ruimtes, financiële regelingen, ondersteuning van collectieve inkoop.

> ontdek onze groepswoningprojecten